16 май 2011 г.

Отразяване на "Заселниците на Катан" в медиите


Три водещи регионални медии отразиха събитието за играта "Катан" в ЦУТНТ :-)

Няма коментари: